Reģioni

TOP Foto Kandidātu idejas Balsis Datums
1 Patriotisms sākās ģimenē!

247

29.Apr.
2 Ir jāorganizē atbalsts jaunajiem uzņēmējiem,kuriem ir interesantas,svaigas biznesa idejas,kas ļautu Latvijai attīstīties pasaules ekonomikā.

107

27.Apr.
3 Jaunietim ir jādod iespēja domāt un radīt, bet to, ka viņam ir dota iespēja, ir jāļauj saprast pašam. Jaunietim ir jaunas, svaigas idejas!

99

04.Mai.
4 Jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšana un izveide. Pēc iespējas vairāk motivēt jauniešus uz brīvā laika iespējām

90

01.Mai.
5 Jauno uzņēmēju nodokļu sloga mazināšana un saprātīga kreditēšanas politika.

86

16.Mai.
6 Nacionāla un sociāla latviešu valsts - Latvija. Spēcīgs nacionālisms, sociālais taisnīgums, tradicionālās vērtības. 3 soļi pretī mērķim.

85

03.Mai.
7 Aizvien vairāk jaunieši mūsdienās izvēlas neiegūt pat pamatizglītību, bet tā vietā izvēlas strādāt pagaidu darbus, lai nopelnītu.

84

29.Apr.
8 Pienācis laiks veikt izmaiņas konservatīvajā, neinteresantajā un novecojušajā skolu programma'! LAIKS AIZMIRST PAR GARLAICĪGO TEORIJU!

75

17.Mai.
9 Manuprāt, lai veicinātu Latvijas vidusskolēnu vēlmi mācīties varētu stimulēt, līdzīgi, kā augstskolās - maksājot stipendijas.

72

04.Mai.
10 TAISNĪGUMS gan no sabiedrības, gan no valsts pārvaldes puses! ATBALSTS un UZTICĪBA būs mūsu veiksmes avots.

69

03.Mai.
11 Mērķis - legalizēt marihuānas audzēšanu, pārdošanu un lietošanu, tādā veidā paceļot ekonomiku un redzamību pasaulē.

61

08.Mai.
12 Iepazīstināt un motivēt jauniešus ar panākumu stāstiem, organizējot tikšanos ar veiksmīgiem cilvēkiem. "KATRS PATS SAVAS LAIMES KALĒJS."

60

27.Apr.
13 Ko hokeja komandā var izdarīt viens spēlētājs? Tieši tā-neko. Ko Latvijā var izdarīt viens politķis? Tieši tā-arī neko. Līdzdarbosimies!

58

06.Mai.
14 Ekonomika valstī jāatveseļo ilgtermiņam,tāpēc jāsāk ar jauniešiem! Lai mazinātu strukturālo bezdarbu,vajadzīgi speciālisti, nevis diplomāti!

58

18.Mai.
15 Ieviest skolās diskusiju stundu par profesijas izvēli, tādējādi rosinot skolēnus savlaicīgi domāt par sev piemērotākās karjeras veidošanu.

55

12.Mai.
16 Nacionālpatriotiska un vienota tauta-pamats spēcīgai valstij!

54

05.Mai.
17 Jāveicina jauniešu interese un izpratne par politiskajām norisēm, skolas mācību programmā plašāk iekļaujot politikas priekšmetu.

50

26.Apr.
18 Ekonomikas pamatā ir rūpniecība, zaudējot to, Latvija ir zaudējusi savu patstāvību. Vai mēs esam gatavi to atgūt? Es saku - Jā!

50

18.Mai.
19 Mums jādzīvo kopā, nevis blakus!

48

06.Mai.
20 Samazināt deputātu skaitu Saeimā! Pusi no liekēžiem sūtam uz Īriju?!

48

17.Mai.
21 Augstākās izglītības sistēmā jāievieš prakses iespējas jau studiju laikā, lai students praktiskās zināšanas izmantotu jau studiju procesā.

47

26.Apr.
22 Latvijai ir jābūt saliedētai un jebkuras tautības cilvēkiem šeit jājūtas gribētiem. Būsim vienoti - būsim bagāti!

45

05.Mai.
23 Veselīga dzīvesveida un klašu saliedētības veicināšana skolās, organizējot skolēniem sporta pasākumus.

44

08.Mai.
24 Es darbojos trīs jauniešu organizācijas un zinu, tieši šobrīd ir laiks izmantot ES iespējas sevis attīstībā un jauniešu dzīves uzlabošanā.

42

22.Mai.
25 Pamēģini iejusties vienu dienu cita cilveka ādā. Cilveka, kurš pats par sevi nevar parūpēties.

39

01.Mai.
26 "Tas,ka mēs nemācamies no vēstures,ir pati svarīgākā vēstures mācība"-pilsonim ir jāveido sava vide un jāpauž savs viedoklis par notiekošo.

37

28.Apr.
27 Jāpārskata pastāvošā izglītības sistēma. Skolā jāmāca praktiskas lietas, kuras pielietot dzīvē, nevis plika teorija.

36

02.Mai.
28 Vienota tauta, ar vienotu mērķi un ideoloģiju- Latviju latviešiem! Valsts kurā noteicēji ir tikai latvieši, nevis kādi civilokupanti.

36

04.Mai.
29 Laukos ir daudz iespēju veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Ir patiešām daudz neizmantotu resursu!

36

12.Mai.
30 Veidot kopīgu dialogu,sadarbību starp lielākajām Latvijas pilsētām un to jauniešiem- Latvijas lielāko pilsētu domju izbraukuma sēdes skolās.

35

28.Apr.
31 Es padarīšu Latviju par izcilāko mazo ekonomiku pasaulē. Latvija būs vārti, kas savienos Ziemeļus ar Dienvidiem, Austrumus ar Rietumiem.

35

06.Mai.
32 Jauniešiem būtu jārosina ideja un jāpalīdz ņemt dalību Latvijas ekonomikā, balstoties tieši uz lauksaimniecību- lopkopību, zemkopību, u.c.

34

26.Apr.
33 Padarīt Latviju par starptautisku tūrisma objektu un tādējādi uzlabot ekonomisko situāciju.

34

18.Mai.
34 Kas veidos Latvijas nākotni? - Jaunatne! Bet kāda izveidosies jaunatne, ja nav vietas kur jauniešiem pielietot savu potenciālu.

34

19.Mai.
35 Mums kopā jāizveido tāda Latvija, kur nauda neietekmē politiku, kur korupcija ir svešvārds ,kur politiskā atbildība ir reāla.

34

22.Mai.
36 Uzmanība un aktivitātes ir jāvērš uz jaunatni,kura dzīvo lauku teritorijās.Iesaistīt jaunatni veselības veicināšanas aktivitātēs.

33

03.Mai.
37 Latvija - vieta, ar kuru lepojamies, vieta, kuru saucam par savu valsti, vieta, uz kuru gribam atgriezties. Laimīga, lepna tauta - mēs.

33

07.Mai.
38 Latvijas spēks ir iedzīvotājos, kas to mīl! Veicinot šo mīlestību un patriotismu pret Latviju kopīgi veidosim mūsu valsts nākotni labāku!

31

26.Apr.
39 Mūsdienu cilvēki ir tie,kas neuzticas sev un ES. Esmu par to, lai cilvēki ticētu saviem spēkiem ar ES palīdzību! ES naudu katram!

31

04.Mai.
40 Idejai vajadzīgi realizētāji! Latvijā jārealizē vecākus motivējoša demogrāfiskā politika, atbalsts jaunajām ģimenēm! Bērni- mūsu nākotne.

31

12.Mai.
41 Kas cits, ja ne mēs, jaunieši, aizstāvēsim savus vecākus un dosim iespēju viņiem tomēr tikt pie vecumdienām bez rūpēm?!

30

04.Mai.
42 Pulcēsim gudros un uzņēmīgos vienkopus nometnē! Tā būs lieliska iespēja politikā ieinteresētiem jauniešiem mācīties un gūt pieredzi.

30

05.Mai.
43 Valstij ir jāpelna, nevis jānordarbojas ar mūžīgo taupīšanu.Tādēļ jāinvestē produktos, kuriem ir augsta pievienotā vērtība un pieprasījums!

30

15.Mai.
44 Es ticu, ka tieši jaunieši spēj mainīt pasauli, jo tieši mēs esam enerģiski un drosmīgi, idejām bagāti.Mēs esam nākotne!

26

15.Mai.
45 Papildināt izglītības jomu, un sakārtot normatīvos aktus saistībā par izglītību,kas ir pretrunā viens ar otru.Saistīt kultūru ar izglītību.

25

27.Apr.
46 Skolās,sākot no 1.klases būtu jāmāca bērniem veselības mācība,bet no 8.klases skolēniem skolās būtu jāievieš 1.palīdzības kursu iespējas

25

27.Apr.
47 Varu īsi un konkrēti teikt''Esmu par Latvijas jauniešiem'',''Mūsu ir daudz ,bet sabiedrībā mums ir grūti sadzīvot tāpēc ,ir kaut kas jādara.

25

04.Mai.
48 Skolās jau no 1.klases bērniem būtu jāpasniedz morālo vērtību stundas,bet no 8.klases jāievieš programmā biznesa ekonomiskie pamati.

23

27.Apr.
49 Latvijas iedzīvotājiem daudz aktīvāk jāiesaistas ES politikas veidošanā

22

06.Mai.
50 Ir jāpopularizē SPORTS! Jaunatne ir mūsu NĀKOTNE, bet sportiska jaunatne ir veselīga NĀKOTNE!

22

10.Mai.
51 Mērķtiecīgi izmantot Eiropas Savienības sniegtās iespējas jauniešu labā.

21

15.Mai.
52 Maksa par studiju kredītu uzsākot darbu! Budžeta vietu skaits programmās atbilstoši tirgus pieprasījumam! Skolēnu stimulēšana skolās!

20

18.Mai.
53 Popularizēt jauniešiem starptautiskās sadarbības, veicināt prakses apmaiņu, kā arī finanšu resursu piesaisti jauniešu projektiem un idejām.

19

26.Apr.
54 Jauniešiem vajag atbalstu augskolas jautājumā. Vairāk budžeta vietu vai samazināt neadekvātās mācību maksas.

19

04.Mai.
55 Uzlabot un papildināt Latvijas Republikas izglītības nozari, veicot izmaiņas normatīvajos aktos, kas nereti ir nepilnīgi un pretrunīgi.

18

17.Mai.
56 Veidot jauniešu darbnīcas, kurās tiktu aktīvi ražotas JAUNAS un INOVATĪVAS idejas.

17

12.Mai.
57 Esmu par latvisku un taisnību Latviju! Tādu, kurā katrs, kurā latvietis varēs justies kā mājās. Esmu par valsti, kurā mēs būsim saimnieki!

16

10.Mai.
58 Bērnam ar īpašām vajadzībām nepieciešamas tādas pašas iespējas kā jebkuram citam bērnam

15

26.Apr.
59 Izglītības sistēma būtu jāmaina no pašiem sākumiem- sākot ar 1.klasi. Skolās būtu jāmāca tikai valsts valodā, kā arī jāmaina māc. normatīvi.

15

27.Apr.
60 Jāpiešķir nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem, kuri pieņems darbā jauniešus bez iepriekšējas pieredzes.

15

27.Apr.
61 Izglītības programma ir jāmaina! Tā ir jāpielāgo mūsdienām, lai beidzot skolu, skolēni būtu pilnībā sagatavoti turpmākai dzīvei!

15

08.Mai.
62 Esmu PAR patriotismu sirdīs, sabalansētām budžeta vietām, jauniešiem darbībā, radošām profesijām un smaidiem cilvēku sejās. Būsim laimīgi!

15

10.Mai.
63 Par iespēju, kas ļauj ne tikai jaunietim izteikties, bet arī tikt uzklausītam! Rast idejas jaunietī un tam palīdzēt tās attīstīt!

15

16.Mai.
64 No 8 klases politiku ieviest ,kā obligāto mācību priekšmetu visās skolā .Tādā veidā veicinot izpratni par valsts dzīvi un tās procesiem .

14

27.Apr.
65 Panākt lai mums nebūtu vienalga, kur aiziet mūsu nauda!

14

03.Mai.
66 Jauniešiem ir jādod vairāk iespējas pilnveidot un atklāt savus talantus, iegūt pieredzi, nevis jāmāca "Plika" teorija.

14

03.Mai.
67 Koncentrēt valsts finanses uz izglītību , kas atbilst pašreizējām darba tirgus prasībām. Latvijā iegūto diplomu starptautiska atzīšana.

13

27.Apr.
68 Vēlos paplašināt izklaides un atpūtas iespējas, veicināt būvniecību un kūlturas atīstību, kā arī piesaistīt jauniešus uzņēmējdarbībai.

12

14.Mai.
69 Latvija ir maza valsts - bet ar lieliem talantiem. Cīnīsimies par to, lai savas idejas mēs realizētu savā valstī!

12

14.Mai.
70 Piešķirt sportistiem, ar Latvijas līmeņa sasniegumiem nelielu finansējumu, lai varētu sagatavoties un startēt lielāka mēroga sacensībās.

11

26.Apr.
71 Latvijai ir jāattīsta rūpniecība un jāpalielina finansējums rūpniecības nozarēm, kā to ir izdarījusi Vācija, kur rūpniecība ir 30% no IKP.

11

27.Apr.
72 Jauniešiem jāspēj redzēt tālāk par datora monitoru. Starptautiskā pieredze ir labākais veids, kā veidot stabilu un attīstītu sabiedrību!

11

05.Mai.
73 Visiem vienādu iespēju iegūt augstāko izglītību ,neatkarīgi no ģimenes un materiālajiem apstākļiem! Vairāk stipendiju un iespēju!

10

26.Apr.
74 Dzīve ir māksla, vēlētos palīdzēt iedzīvotājiem veidot šo mākslu. Dzīvot veselīgāk, domāt pozitīvāk,veicināt sabiedrības līdzdalību Latvijā.

10

28.Apr.
75 Mazās saimniecības atbalsts un vietējās preces konkurētspēja.

10

03.Mai.
76 Latvijai vajadzētu izveidot draudzīgāku vidi jaunajiem uzņēmējiem,kā arī vairāk audzināt biznesa domāšanu.

9

26.Apr.
77 Vērstas uz Eropas Savienību skolēnu apmaiņas programmas izveidošana valsts līmenī, kā arī Latvijas popularizēšana ES ietvaros.

9

26.Apr.
78 Vidusskolās sporta stundas ieviest kā izvēles priekšmetu, tā vietā dodot iespēju apgūt pilnu politikas vai psiholoģijas mācību kursu.

9

27.Apr.
79 Politiskas un sociālas aktivitātes skolās un pilsētā sekmēs virzītu jauniešu iesaisti modernā demokrātijas līdzdalībā Rīgā.

9

27.Apr.
80 Izglītības sistēmai ir jābūt tādai, kas jauniešus mudinātu vairāk interesēties par Latvijas vēsturi un kļūt par savas valsts patriotiem!

8

26.Apr.
81 Valstī galvenais ir ilgtermiņa tautsaimniecības attīstība, kas balstīta uz modernu un augsta līmeņa izglītības sistēmu.

8

17.Mai.
82 Esmu par pareizu latviešu valodas lietojumu. Jauniešiem nav, no kā mācīties, jo lielākā daļa sabiedrības to nelieto vai nemaz neprot lietot.

8

20.Mai.
83 Mainīt izglītības būtību! Skolās mācīt lietas, kas dzīvē tiešām verētu būt noderīgas. Un ļaut skolniekiem izpausties savā specialitātē!

7

27.Apr.
84 Izglītība ir pamats spēcīgai un gudrai valstij! Par to, ko un kā māca bērniem nevajadzētu lemt cilvēkiem, kas mācījušies pagājušajā gadsimtā

7

05.Mai.
85 Veicināt izglītības attīstību lauku reģionos, lai jaunieši spētu gūt labu izglītību, kas veicinātu vēlmi atgriezties laukos, tos attīstīt.

7

21.Mai.
86 Attīstīt Latvijā zinātni līdz tādam līmenim lai jaunieši spētu pilnvērtīgi izmantot savas iespējas mērķu sasniegšanai

6

27.Apr.
87 Jaunieši IR valsts nākotne!Valstij jādod jauniešiem iespēja izteikties par tajā notiekošajiem procesiem!

6

04.Mai.
88 Tiek daudz runāts par reformām izglītības jomā, bet maz kas tiek pētīts un darīts. Izglītības sistēma ir novecojusi un tā ir jāmaina.

6

04.Mai.
89 Sabiedrība nevar pastāvēt bez izglītības un kultūras. Ja sabiedrības nākotne ir jauniešu rokās, tad jāpanāk, ka esam izglītoti un kulturāli.

6

17.Mai.
90 Atbalstīsim skolēnus, kas pārvarējuši grūtības un slinkumu, sasniedzot izcilus rezultātus olimpiādēs, konkursos un ārpusskolas aktivitātēs!

5

26.Apr.
91 Visiem jauniešiem jābūt vienādām iespējām izglītoties, neatkarīgi no māju attāluma līdz skolai, vecāku maciņa biezuma vai paša spējām

5

26.Apr.
92 Jauniešiem ir jāciena un jāmīl sava Latvija.

5

02.Mai.
93 Mācību gads strauji tuvojās noslēgumam, bet tas nenozīmē tikai atpūtu, bet arī iespēju mainīt izglītības sistēmu!

5

09.Mai.
94 Ne ar šķēpu laušanu, bet ar savu darbu mainīsim lietas, kuras nav mums pieņemamas. Lai cilvēki skolās iegūst zināšanas, nevis tikai "papīru

5

17.Mai.
95 Augstskolās neuzņemt vairāk par 150 studentiem vienā programma,studentus,kas mācās par valsts naudu vēlāk likt strādāt valsts labā.

5

19.Mai.
96 Biežāk mācību procesam piesaistīt vieslektorus, lai, uzklausot cilvēku, kas jau veiksmīgi darbojas šajā jomā, rosinātu bērnos interesi.

4

26.Apr.
97 Izveidosim vienotu, demokrātisku un ekonomiski stabilu Latvijas valsti, jeb mazāk runāsim, vairāk darīsim!

4

27.Apr.
98 No valsts un pašvaldības budžeta pilnībā ir jāfinansē visi jauniešu sporta klubi, lai ikvienam jaunietim būtu iespēja trenēties bezmaksas.

4

27.Apr.
99 Jauniešus vajag informēt un veicināt viņu interesi par viņiem pieejamām iespējām - dažādiem kultūras pasākumiem un pulciņiem!

4

17.Mai.
100 Nost ar vispārīgām frāzēm un bezjēdzīgām idejām. Valstī ir jādibina MALKA, jo tikai uzturot patstāvīgu krīzi sabiedrībā mēs spējam vairāk.

3

26.Apr.