Vēlēšanu nolikums

JAUNIEŠU SAEIMAS VĒLĒŠANU NOLIKUMS

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jauniešu Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai ir izveidota mājas lapa www.jauniesusaeima.lv, kurā notiek kandidātu reģistrācija un balsošana par tiem.

2. Mājas lapas administrators ir biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.  Konsultācijas par jauniešu līdzdalību un bērna tiesībām sniedz biedrība „Latvijas Bērnu forums” (juridiskā adrese: Brīvības 85, Rīga, LV-1001).

3. Jaunietim, kurš vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ir pienākums informēt vismaz vienu no vecākiem vai aizbildni par dalību Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

4. Saskaņā ar Civillikuma 177.pantu, nekaitējot bērna tiesībām un nodrošinot to īstenošanu, vecākam vai aizbildnim ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt pārtraukt jaunieša, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, dalību Jauniešu Saeimas vēlēšanās vai Jauniešu Saeimā, tai skaitā prasīt nekavējoties pārtraukt ar to saistītu personas datu apstrādi.

5. Šajā nolikumā neregulētus jautājumus risina atbilstoši tiesību principiem, normatīvajiem aktiem un pasākuma organizatora lēmumiem.

6. Mājaslapas administrators patur tiesības bez brīdinājuma izdzēst tādus kandidātu profilus, kas pārkāpj šā nolikuma noteikumus vai tas nepieciešams, lai ievērotu normatīvos aktus par fiziskas personas datu apstrādi.

II. Vēlēšanu apgabali

7. Jauniešu Saeimas vēlēšanām Latvija sadalāma piecos vēlēšanu apgabalos – Rīga, Vidzeme,  Latgale, Kurzeme un Zemgale.

8. Rīgas vēlēšanu apgabalā ietilpst Rīgas pilsēta.

9. Vidzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst  Ādažu, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Babītes, Baldones, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Garkalnes, Gulbenes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Olaines, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Varakļānu un Vecpiebalgas novads, kā Jūrmalas pilsēta un Valmieras pilsēta.

10. Latgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes novads, kā arī Daugavpils pilsēta un Rēzeknes pilsēta.

11. Kurzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novads, kā arī Liepājas pilsēta un Ventspils pilsēta.

12. Zemgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jēkabpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku un Viesītes novads, kā arī Jelgavas pilsēta un Jēkabpils pilsēta.

III. Tiesības kandidēt

13. Tiesības kandidēt ir ikvienam Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošam jaunietim, kas 2011.gada 3.jūnijā ir vismaz 15 gadus vecs un nav vecāks par 19 gadiem.

14. Kandidātu reģistrācija notiek mājaslapā www.jauniesusaeima.lv, izmantojot

www.draugiem.lv pasi (lietotājvārds un parole).

15. Jauniešu Saeimā katrs kandidāts kandidē individuāli, vienlaikus piereģistrējot ideju, ko vēlas pārstāvēt Saeimā. Kandidātu skaits no katra vēlēšanu apgabala nav ierobežots.

16. Kandidātu reģistrācija notiek no 2011.gada 26.aprīļa pulksten 00:00 līdz 22.maija pulksten 23:59.

17. Kandidāta profilā mājaslapā www.jauniesusaeima.lv norādams kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija un apdzīvota vieta, skola, dzimšanas datums, cik pilni gadi būs 3.jūnijā, dzimums, tālruņa numurs un elektroniska pasta adrese.

18. Kandidātiem ir aizliegts sniegt (norādīt) nepatiesu informāciju. Kandidātiem savos profilos aizliegts ievietot nepieklājīga satura tekstu vai vizuālos materiālus, materiālus, kas aicina uz destruktīvu uzvedību, kā arī informāciju, kas būtu pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām morāles (ētikas) normām.

19. Kandidāts savu kandidatūru Jauniešu Saeimas vēlēšanās var atsaukt, izdzēšot savu profilu no mājas lapas www.jauniesusaeima.lv.

IV. Tiesības vēlēt

20. Tiesības vēlēt ir visiem, kuri ir reģistrējušies portālā www.draugiem.lv. Dalība vēlēšanās notiek, izmantojot www.draugiem.lv pasi (lietotājvārds un parole) bez vecuma vai citiem nepamatotiem ierobežojumiem.

21. Autorizēties balsošanai var ikviens, kam ir www.draugiem.lv profils. Balsošanai nepieciešams izmantot www.draugiem.lv pasi (lietotājvārds un parole).

V. Vēlēšanu kārtība

22. Jauniešu Saeimas vēlēšanas norisinās no 2011.gada 26.aprīļa pulksten 00:00 līdz 2011.gada 22.maija pulksten 23:59. Šajā laikā vienlaikus notiek kandidātu reģistrācija un balsošana par kandidātiem.

23. Balsošana ir aizklāta. Katra vēlētāja izvēle ir redzama viņam pašam, autorizējoties ar www.draugiem.lv pasi. Kopīgais saņemtais balsu skaits par katru kandidātu ir publiski pieejams un atainots.

24. Vēlēšanu norises laikā kandidāti paši var izvērst vēlēšanu kampaņu, piemēram, sociālajos tīklos, savā skolā, jaunatnes organizācijā, pašvaldībā, ievērojot normatīvos aktus un vispārpieņemtās morāles (ētikas) normas. Vēlētāji ar Jauniešu Saeimas kandidātu idejām var iepazīties mājaslapā www.jauniesusaeima.lv.

25. Katrs vēlētājs (identificēts pēc www.draugiem.lv pases) var nobalsot tikai par vienu kandidātu, bet savu izvēli vēlēšanu laikā drīkst mainīt, pārceļot balsi no viena kandidāta pie cita. Balss tiks tam kandidātam, pie kura idejas tā būs 22.maijā plkst. 23:59.

26. Vēlētājam ir tiesības vēlēt par kandidātu no jebkura vēlēšanu apgabala.

27. Sūdzības par vēlēšanu norisi kandidāti un vēlētāji iesniedz mājaslapas administratoram, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@jauniesusaeima.lv. Sūdzības izskata mājas lapas administrators.

V. Vēlēšanu rezultāti un Jauniešu Saeimas sanākšana

28. Vēlēšanu  rezultātus publicē mājaslapā www.jauniesusaeima.lv nekavējoties pēc galīgo rezultātu noteikšanas, bet ne vēlāk kā 2011.gada 24.maijā. Tāpat mājaslapā publicē informāciju par visām izmaiņām vēlēšanu rezultātos, kas var rasties saskaņā ar šo nolikumu.

29. Jauniešu Saeima sastāv no 100 deputātiem, kurus izraugās ņemot vērā balsošanas rezultātus pa apgabaliem.

30. Deputātu mandātu sadalījumu pa apgabaliem nosaka ņemot vērā Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanu rezultātus, proti, Jauniešu Saeimā iekļūst 29 kandidāti ar lielāko saņemto balsu skaitu no Rīgas vēlēšanu apgabala, 27 no Vidzemes, 16 no Latgales, 15 no Zemgales, 13 no Kurzemes vēlēšanu apgabala.

31. Ja vairāki kandidāti no viena vēlēšanu apgabala būs saņēmuši vienādu balsu skaitu, tad Jauniešu Saeimā iekļūs tas kandidāts, kurš vēlēšanām reģistrējies ātrāk.

32. Līdz 2011.gada 27.maijam Jauniešu Saeimas rīkotāji personīgi sazinās ar ievēlētajiem Jauniešu Saeimas deputātiem, lai pārbaudītu viņu sniegtās informācijas (arī personas datu) patiesumu un vienotos par dalību Jauniešu Saeimā.

33. Ja tiek konstatēts, ka kāds no Jauniešu Saeimā ievēlētajiem jauniešiem ir sniedzis nepatiesu informāciju vai ievēlēts, pārkāpjot šā nolikuma prasības, tad Jauniešu Saeimā iekļūst nākamais kandidāts ar lielāko balsu skaitu no attiecīgā vēlēšanu apgabala.

34. Ja ievēlētais Jauniešu Saeimas deputāts atteicies piedalīties Jauniešu Saeimā vai nav izdevies vienoties par dalību Jauniešu Saeimā, viņa vietā stājas nākamais no tā paša vēlēšanu apgabala kandidējušais jaunietis, kurš saņēmis vislielāko balsu skaitu.

35. Ja kādā vēlēšanu apgabalā reģistrējušies mazāk kandidātu par pieejamo mandātu skaitu no attiecīgā vēlēšanu apgabala, tad Jauniešu Saeimā iekļūst jaunieši no citiem vēlēšanu apgabaliem ar nākamo lielāko saņemto balsu skaitu.

36. Jauniešu Saeimas sēde notiek Rīgā 2011.gada 3.jūnijā Latvijas Republikas Saeimas ēkā. Ar šīs sēdes organizēšanu saistītus jautājumus nosaka tam pilnvarota Saeimas struktūrvienība.

VI. Personas datu apstrādes kārtība

38. Personas datu apstrāde noris saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

39. Kandidāts, reģistrējot savu profilu, dod piekrišanu, ka mājaslapā sniegtie personas dati tiek izmantoti Jauniešu Saeimas norises nodrošināšanai, kā arī statistikas par vēlēšanu kandidātiem apkopošanai.

40. Kandidātu personas datu pārzinis ir biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (juridiskā adrese: A.Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011).

41. Kandidātu personas dati, kas reģistrēti sadaļā “Publiskā informācija” (kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta un skola) ir pieejama visiem mājas lapas lietotājiem.

42. Informācija, kas sniegta sadaļā “Privātā informācija” (dzimšanas datums, pilni gadi 3.jūnijā, dzimums, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) ir pieejami tikai personas datu pārzinim.

43. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms dalības Jauniešu Saeimas 3.jūnija sēdē. Šīs pārbaudes ietvaros kandidātam lūdz sniegt informāciju arī par viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu un izglītības iestādi. Ja jaunietis nemācās izglītības iestādē, viņš norāda dzīvesvietas adresi.

44. Personas dati (vārds, uzvārds, personas kods), kas iegūti, reģistrējot profilu vai veicot ievēlēto jauniešu identitātes pārbaudi, var tikt nodoti Latvijas Republikas Saeimai (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811), lai nodrošinātu iekļuvi Saeimas ēkā un citām darbībām, kas tieši izriet no nepieciešamības nodrošināt Saeimas ēku apsardzi un personu drošību.

45. Informācija par Jauniešu Saeimas norisi 2011.gadā mājaslapā www.jauniesusaeima.lv saglabājas līdz nākamajām Jauniešu Saeimas vēlēšanām. Informācija par kandidātu identitātes pārbaudi pēc nodošanas Saeimas Kancelejas attiecīgajai struktūrvienībai glabājas tikai šajā struktūrvienībā atbilstoši attiecīgās personas datu apstrādes sistēmas noteikumiem.

Publicēts: 2011.03.25 - 15.37 | Pēdējās izmaiņas: 2011.06.20. - 17.17