Saeimas priekšsēdētājas uzruna

Latvijas jaunieši!

Ikkatra Latvijas iedzīvotāja patiesa vēlēšanās – uzlabot savas valsts attīstību un dzīves kvalitāti, kā arī spēt ietekmēt politisku procesu. Esmu pārliecināta, ka īpaši tajā esat ieinteresēti jūs – jaunatne, kas esat darboties griboši un dažādu ideju bagāti, kurus virza patiesais maksimālisms. Tieši maksimālisms un pat ideju pārgalvība var dot vajadzīgos impulsus un nozīmīgu ideju īstenošanai dzīvē, kas ir liels ieguvums dzimtajai pilsētai, novadam un pat visai valstij. Mūsu valsts nākotne ir mūsu jaunās paaudzes rokās.

Tāpēc mūsu pienākums ir nodot paaudzēs uzkrāto pieredzi jauniem cilvēkiem, veicināt viņu interesi par notiekošiem procesiem politikā, zinātnē un ekonomikā. Jo pēc kāda laika brīža mēs nodosim stafeti jau viņu rokās. Tāpēc šodien man patiess prieks aicināt jūs – jauniešus, no Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales piedalīties Jauniešu Saeimā.Tā jums būs unikāla izdevība pašiem iejusties, ko nozīmē būt par tautas priekšstāvjiem. Parlamenta darbs iespēju robežās tiks pilnībā pietuvināts reālajam Saeimas darbam un likumdošanas izstrādes procesam.

Bieži tiek runāts par nepieciešamību veidot stipru un aktīvu pilsonisko sabiedrību. Es uzskatu, ka šajā procesā ir svarīgi iesaistīt iespējami plašāku sabiedrības loku, bet it īpaši jauniešus, lai viņi pilnvērtīgāk izprastu, kas ir politisku lēmumu pieņemšanas un likumdošanas process un kā to var ietekmēt.

Tāpēc ikvienu jaunieti aicinu aktīvi piedalīties šajā forumā, lai gūtu vajadzīgu pieredzi, un vēlāk pašiem nodrošināt pārmaiņu īstenošanu, kas ietekmēs pašu dzīvi. Mūsu nākotne ir mūsu bērni un jaunieši. Tāpēc, piedaloties Jauniešu Saeimā, strādāsim jau tagad kopā un diskutēsim par šā brīža aktuālākajiem politiskajiem notikumiem mūsu valstī.

Veidosim mūsu Latviju kopā!

Solvita Āboltiņa, 10.Saeimas priekšsēdētāja

Publicēts: 2011.03.25 - 15.28 | Pēdējās izmaiņas: 2011.06.20. - 17.17