Kandidātiem

Kas drīkst kandidēt?

15 – 19 gadus veci, Latvijā pastāvīgi dzīvojošie jaunieši.

Kāpēc kandidēt? Kam vajadzīga Jauniešu Saeima?

Lai jauniešiem būtu iespēja gūt reālu pieredzi līdzdalības demokrātijas īstenošanā, arī 2011.gadā tiek rīkota Jauniešu Saeima, kuras laikā 100 jauniešiem no visas Latvijas būs iespēja diskutēt par sev svarīgiem jautājumiem, kā arī saprast, ko nozīmē būt deputātam, – tautas vai šajā gadījumā – jauniešu pārstāvim.

Tādēļ – ja Tu saredzi savā apkārtnē kādu lietu vai lietas, ko Tu vēlētos mainīt vai vismaz pievērst tam uzmanību, ja Tev ir interese satikt citus tādus pašus aktīvus, līdzīgi domājošus jauniešus un darboties kopā un ja vēlies redzēt Latviju labāku, piesakies!

Ko es pārstāvēšu

  • Savu viedokli.
  • Savus atbalstītājus, kas par Tavu ideju būs atdevuši savu balsi.
  • Savu reģionu – vienu no 5 vēlēšanu apgabaliem – Vidzemi, Latgali, Kurzemi, Zemgali vai Rīgu.

Vēlos kandidēt – kas jādara?

Tas ir pavisam vienkārši! Ja Tu lasi šo tekstu, tas nozīmē, ka esi uz pareizā ceļa – mājaslapā www.jauniesusaeima.lv. Šī mājas lapa ir īstā vieta, lai Tu reģistrētos kā Jauniešu Saeimas deputātu kandidāts.

Jauniešu Saeimas vēlēšanas – kandidātu ideju reģistrēšana, vēlēšanu kampaņa un balsošana – norisinās no 2011.gada 26.aprīļa līdz 22.maijam! Visas aktivitātes noris vienlaicīgi – tiklīdz ideja ir piereģistrēta, par to var sākt balsot. Paralēli Tu vari izvērst vēlēšanu kampaņu, lai piesaistītu vairāk atbalstītāju tieši savai idejai. Lai uzzinātu, kā piereģistrēt savu kandidatūru, noskaties filmiņu!

 

Tālāk izlasi sadaļu “Idejas reģistrēšana”.

Idejas reģistrēšana

Tāpat kā Saeimas vēlēšanu kampaņā, arī Jauniešu Saeimas vēlēšanu kampaņas laikā kandidāti sacentīsies par vēlētāju atbalstu (Jauniešu Saeimas vēlēšanās balsot var ikviens, kam ir www.draugiem.lv profils). Jauniešu Saeimā katrs kandidē atsevišķi un programmas vietā būs viena ideja, kas kandidātam liekas svarīga, lai to risinātu valsts līmenī. Ideja jānoformulē 140 zīmju apmērā par kādu no šiem tematiem:

  • Izglītība un kultūra
  • Veselība un sociālā aizsardzība
  • Tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība
  • Līdzdalība modernā sabiedrībā
  • Es un Eiropas Savienība
  • Mana ideja Latvijai

Zemāk ierosmei sniegti daži piemēri, kāda veida tēmas varētu tikt skartas, – varbūt tie Tev palīdzēs saskatīt tieši to ideju, ko vēlētos pārstāvēt Jauniešu Saeimā!

Izglītība un kultūra – karjeras veidošana, pieprasījuma – piedāvājuma atbilstība izglītības un darba tirgū, izglītības programmu un valsts politikas atbilstība jaunatnes politikai, izglītības sistēmas reformas nepieciešamība, kultūras jomas lomas palielināšana jauniešu izglītībā un līdzdalības veicināšanā u.c.

Veselība un sociālā aizsardzība – veselīga dzīvesveida pasākumi, jauniešu atkarības problēmu mazināšana, sociālās nevienlīdzības starp jauniešiem mazināšana, jauniešu veselības uzlabošana ilgtermiņā, pašnāvību skaita jauniešu vidū mazināšana, zināšanu par kontracepciju vairošana, vienaudžu savstarpējās iecietības veicināšana skolās u.c.

Tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība – jauniešu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana pašvaldībās, jauniešu nodarbinātības veicināšana, nepieciešamie atbalsta mehānismi nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai jaunatnes vidū, ieteikumi Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kādas preces vai pakalpojuma ideja, ar ko Latvijai vajadzētu konkurēt ārvalstīs u.c.

Līdzdalība modernā sabiedrībā – jauniešu līdzdalības veicināšana vietējā un nacionālā līmenī, brīvprātīgā un jaunatnes organizāciju darba popularizēšana, “paaudžu rokasspiediens” – idejas jauniešu un senioru veiksmīgai sadarbībai, ieteikumi Latvijas politiķiem sabiedrības integrācijas jomā, ieteikumi jaunatnes politikas uzlabošanai, pagastu jauniešu iesaistīšana līdzdalības aktivitātēs novadu centros u.c.

Es un Eiropas Savienība – kādas iespējas jaunieši maz pārzina, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā, kādus pārrobežu pasākumus, piemēram, vides aizsardzībā rīkot, sadarbojoties ar citu Eiropas valstu jauniešiem, kā rosināt eiropiešu interesi par Latviju kā ceļojumu galamērķi u.c.

Mana ideja Latvijai – šeit vari pievienot tās idejas, kuras ir ārpus pirmajiem pieciem tematiem – tās var būt, piemēram, par to, kā stiprināt jauniešu piederības sajūtu savai pašvaldībai un valstij, kā motivēt palikt Latvijā gan jauniešus, gan citu paaudžu iedzīvotājus un citi labi ieteikumi, kā uzlabot dzīvi Latvijā u.c. Un tagad – sameklē pogu “KANDIDĒ!”. Reģistrējies ar savu www.draugiem.lv pasi! (Ja neesi www.draugiem.lv, izveido savu profilu, lai iegūtu www.draugiem.lv pasi.)

Kas par mani balsos?

Tas lielā mēra atkarīgs no Tevis – visam pamatā Tevis piedāvātās pārmaiņas! Jo Tava ideja ir interesantāka un labāk atspoguļota, jo lielākas iespējas, ka par to nobalsos Tavi vienaudži un citi vēlētāji (atgādinām, ka Jauniešu Saeimas vēlēšanās balsot var ikviens, kam ir www.draugiem.lv profils). Turklāt jo vairāk savu ideju popularizēsi, jo vairāk sekotāju sasniegsi. To Tev palīdzēs paveikt mājaslapā ievietotie rīki – iespēja pievienot fotogrāfijas, video materiālus, ievietot informāciju par savu ideju sociālajos tīklos – www.draugiem.lv, www.facebook.com, www.twitter.com, uz kuriem ved tiešas saites no mājaslapas www.jauniesusaeima.lv. Ja Tev ir iespējas, iesaisti savus draugus un popularizē ideju savā skolā, savā jaunatnes organizācijā un savā pašvaldībā!

Esmu viens no 100 – kas tālāk? Kādi būs mani pienākumi?

Pēc vēlēšanu noslēguma tiks apkopoti rezultāti un organizatori sazināsies ar uzvarējušajiem jauniešiem. Vēlēšanu rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.jauniesusaeima.lv. Šogad Jauniešu Saeimas norise plānota 3.jūnijā. Dienaskārtība būs līdzīga kā deputātiem – darbs prezidijā, tematiskajās komisijās, sēde ar balsošanu. 100 jaunie deputāti komisijās tiks sadalīti, balstoties uz iesniegto ideju tematiku, tomēr, ja kāda no komisijām būs pārāk plaša, tad organizatori patur tiesības iedalīt dalībnieku citā komisijā, lai saglabātu jauniešu pārstāvniecību komisijās proporcionālu. Jauniešu Saeimā iekļuvušajiem jauniešiem 3.jūnijā būs iespēja mācīties, ko nozīmē meklēt kompromisus, debatēt, pierādīt kolēģiem savas idejas pamatotību un tās ieviešanas nepieciešamību. Dienas noslēgumā sēdē notiks balsošana par jautājumiem, kas būs apspriesti tematiskajās komisijās, un tiks pieņemta kopīga rezolūcija. Jauniešu Saeimas sēdi vadīs Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Kas ir Ceļvedis jauniešiem “Tavas iespējas politikā”?

Lai uzzinātu vairāk par Latvijas Republikas valsts iekārtu, Saeimas darbu, lēmumu pieņemšanas procesiem, jaunatnes politiku Latvijā un līdzdalības iespējām, kā arī par valsts ilgtermiņa attīstību, aicinām iepazīties ar Ceļvedi jauniešiem “Tavas iespējas politikā”.

Publicēts: 2011.03.25 - 15.26 | Pēdējās izmaiņas: 2011.05.27. - 13.06