Idejas reģistrēšana

Tāpat kā Saeimas vēlēšanu kampaņā, arī Jauniešu Saeimas vēlēšanu kampaņas laikā kandidāti sacentīsies par vēlētāju atbalstu (Jauniešu Saeimas vēlēšanās balsot var ikviens, kam ir www.draugiem.lv profils).

Jauniešu Saeimā katrs kandidē atsevišķi un programmas vietā būs viena ideja, kas kandidātam liekas svarīga, lai to risinātu valsts līmenī. Ideja jānoformulē 140 zīmju apmērā par kādu no šiem tematiem:

• Izglītība un kultūra

• Veselība un sociālā aizsardzība

• Tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība

• Līdzdalība modernā sabiedrībā

• Es un Eiropas Savienība

• Mana ideja Latvijai

Zemāk ierosmei sniegti daži piemēri, kāda veida tēmas varētu tikt skartas, – varbūt tie Tev palīdzēs saskatīt tieši to ideju, ko vēlētos pārstāvēt Jauniešu Saeimā!

Izglītība un kultūra – karjeras veidošana, pieprasījuma – piedāvājuma atbilstība izglītības un darba tirgū, izglītības programmu un valsts politikas atbilstība jaunatnes politikai, izglītības sistēmas reformas nepieciešamība, kultūras jomas lomas palielināšana jauniešu izglītībā un līdzdalības veicināšanā u.c.

Veselība un sociālā aizsardzība – veselīga dzīvesveida pasākumi, jauniešu atkarības problēmu mazināšana, sociālās nevienlīdzības starp jauniešiem mazināšana, jauniešu veselības uzlabošana ilgtermiņā, pašnāvību skaita jauniešu vidū mazināšana, zināšanu par kontracepciju vairošana, vienaudžu savstarpējās iecietības veicināšana skolās u.c.

Tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība – jauniešu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana pašvaldībās, jauniešu nodarbinātības veicināšana, nepieciešamie atbalsta mehānismi nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai jaunatnes vidū, ieteikumi Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kādas preces vai pakalpojuma ideja, ar ko Latvijai vajadzētu konkurēt ārvalstīs u.c.

Līdzdalība modernā sabiedrībā – jauniešu līdzdalības veicināšana vietējā un nacionālā līmenī, brīvprātīgā un jaunatnes organizāciju darba popularizēšana, “paaudžu rokasspiediens” – idejas jauniešu un senioru veiksmīgai sadarbībai, ieteikumi Latvijas politiķiem sabiedrības integrācijas jomā, ieteikumi jaunatnes politikas uzlabošanai, pagastu jauniešu iesaistīšana līdzdalības aktivitātēs novadu centros u.c.

Es un Eiropas Savienība – kādas iespējas jaunieši maz pārzina, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā, kādus pārrobežu pasākumus, piemēram, vides aizsardzībā rīkot, sadarbojoties ar citu Eiropas valstu jauniešiem, kā rosināt eiropiešu interesi par Latviju kā ceļojumu galamērķi u.c.

Mana ideja Latvijai – šeit vari pievienot tās idejas, kuras ir ārpus pirmajiem pieciem tematiem – tās var būt, piemēram, par to, kā stiprināt jauniešu piederības sajūtu savai pašvaldībai un valstij, kā motivēt palikt Latvijā gan jauniešus, gan citu paaudžu iedzīvotājus un citi labi ieteikumi, kā uzlabot dzīvi Latvijā u.c.

Un tagad – sameklē pogu “KANDIDĒ!”. Reģistrējies ar savu www.draugiem.lv pasi! (Ja neesi www.draugiem.lv, izveido savu profilu, lai iegūtu www.draugiem.lv pasi.)

Publicēts: 2011.03.25 - 15.39 | Pēdējās izmaiņas: 2011.05.04. - 13.07