Deklarācija par LĪDZDALĪBU

Projekts

 

DEKLARĀCIJA

(projekts) 

Par bērnu un jauniešu līdzdalību modernas

Latvijas sabiedrības veidošanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

 

1) ir jāveicina bērnu un jauniešu aktīva pilsoniska līdzdalība modernas demokrātijas veidošanā Latvijā, iesaistot viņus nevalstisko organizāciju darbā, likumprojektu apspriešanā un citos valstiski nozīmīgos sabiedriski politiskajos procesos;

2) ir lietderīgi izglītības iestādēs veicināt bērnu un jauniešu politisko izglītošanos un sociālas aktivitātes;

3) Latvijā ir jāsekmē sociāla, kulturāla, ekonomiska un politiska integrācija, sabiedrības atvērtība un jāmazina atstumtība;

4) svarīgs uzdevums ir bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām nodrošināt tādas pašas iespējas kā citiem bērniem;

5) ir jāuzlabo Latvijas pilsētu un lauku jauniešu dialogs un sadarbība, kā arī jauniešu komunikācija ar vietējām pašvaldībām.

 

 

Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā

Publicēts: 2011.05.27 - 12.58 | Pēdējās izmaiņas: 2011.06.20. - 17.24