Deklarācija par IZGLĪTĪBU un KULTŪRU

Projekts

 

DEKLARĀCIJA

(projekts) 

Par bērnu un jauniešu iesaistīšanos Latvijas izglītības un kultūras telpas veidošanā

 

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

 

1) ir nepieciešams Latvijas bērnus un jauniešus iesaistīt interešu izglītības un neformālās izglītības pasākumos, sniedzot viņiem arī praktisku atbalstu noteiktu ierosmju realizēšanai un motivējot viņus izvēlēties tādu brīvā laika pavadīšanas veidu, kas būtu orientēts uz personības izaugsmi;

2) ir lietderīgi izglītības programmas apguves gaitā attīstīt bērnu un jauniešu praktiskās iemaņas un palīdzēt viņiem izvēlēties sev piemērotu profesiju, kā arī biežāk uz izglītības iestādēm aicināt vieslektorus;

3) ir svarīgi uzlabot izglītības iestāžu darbu lauku teritorijās, lai bērni un jaunieši iegūtu kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību un vēlētos palikt vai atgriezties savos dzimtajos novados un sekmēt to attīstību;

4) izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem vajadzētu apgūt veselības mācību, ētiku un pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus;

5) lielāks uzsvars būtu jāliek uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, veicinot bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātes, atbalstot saliedēšanās pasākumus, nodrošinot treniņu iespējas sporta klubos un profesionālu sagatavošanos sacensībām;

6) vidējā izglītība būtu jānosaka par obligātu un vecāki jāsauc pie atbildības, ja viņu bērni neapmeklē skolu;

7) izcilākajiem vidusskolēniem būtu jāmaksā stipendijas;

8) ir jānodrošina augstākās izglītības pieejamība neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, no valsts budžeta finansējamo vietu skaits augstākās izglītības iestādēs būtu jānosaka tā, lai stimulētu ražošanu un ekonomiku, par valsts budžeta naudu studējošajiem būtu jāparedz saistības noteiktu laiku pēc studiju beigšanas strādāt valsts interesēs.

 

 

Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā

Publicēts: 2011.05.27 - 13.02 | Pēdējās izmaiņas: 2011.06.20. - 17.25