Deklarācija par EIROPAS SAVIENĪBU

Projekts

 

DEKLARĀCIJA

(projekts) 

Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdarbošanos

Eiropas Savienības jautājumu risināšanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

 

1) ir svarīgi, lai visu Eiropas Savienības valstu bērniem un jauniešiem visā Eiropas Savienības telpā būtu vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz fizisko integritāti, veselību, materiālo labklājību, publisko pakalpojumu pieejamību, sociālo līdzdalību, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un kvalitatīvu vispārējo dzīves vidi;

2) ir nepieciešams paplašināt Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Jauniešu parlamentā, kā arī citās Eiropas Savienības jaunatnes organizācijās;

3) ir jāveicina skolēnu apmaiņas programmu (arī dažādu vasaras nometņu veidā) īstenošana Eiropas Savienības dalībvalstīs;

4) bērniem un jauniešiem ir jābūt informētiem par Eiropas Savienības pavērtajām iespējām dzīves kvalitātes paaugstināšanas un izglītības jomās, tostarp par pieejamām stipendijām un apmaiņas programmām.

 

 

Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā

Publicēts: 2011.05.27 - 13.00 | Pēdējās izmaiņas: 2011.06.20. - 17.24